HOTLINE: 0977 300 930

Thức uống

Đậu phộng
Đậu phộng

10,000 VNĐ

Khăn lạnh
Khăn lạnh

3,000 VNĐ

Pepsi  lon
Pepsi lon

12,000 VNĐ

Nước suối
Nước suối

10,000 VNĐ

Coca lon
Coca lon

12,000 VNĐ

Tiger bạc lon
Tiger bạc lon

19,000 VNĐ

Tiger nâu lon
Tiger nâu lon

17,000 VNĐ

Tiger bạc chai
Tiger bạc chai

17,000 VNĐ

Tiger nâu chai
Tiger nâu chai

16,000 VNĐ

Heineken chai
Heineken chai

18,000 VNĐ

Heineken lon
Heineken lon

20,000 VNĐ